Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Sprawozdania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

2021-03-30 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-03-30 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Opis: Bilans jednostki budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2021-03-30 00:00:00
Data dodania: 2021-06-29 09:43:26
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2021-03-30 Informacja dodatkowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-03-30 Informacja dodatkowa.pdf
Opis: Informacja dodatkowa - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2021-03-30 00:00:00
Data dodania: 2021-06-29 09:39:19
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 3.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2021-03-30 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-03-30 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Opis: Rachunek zysków i strat jednostki Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2021-03-30 00:00:00
Data dodania: 2021-06-29 09:36:18
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2021-03-30 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-03-30 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2021-03-30 00:00:00
Data dodania: 2021-06-29 09:33:47
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2020 roku.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie .pdf
Opis: Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2020 roku
Utworzono: 2021-01-15 00:00:00
Data dodania: 2021-02-08 13:05:41
Autor pliku: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2019 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019 sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.pdf
Opis: sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2019 rok
Utworzono: 2020-01-17 00:00:00
Data dodania: 2020-06-02 12:40:52
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2020-04-20 Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja .pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-04-20 Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja .pdf
Opis: Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Utworzono: 2020-04-20 00:00:00
Data dodania: 2020-05-14 12:25:16
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 3.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2020-03-30 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-03-30 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.
Utworzono: 2020-03-30 00:00:00
Data dodania: 2020-05-14 12:13:10
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2020-03-30 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-03-30 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Opis: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Utworzono: 2020-03-30 00:00:00
Data dodania: 2020-05-14 12:08:22
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2020-03-30 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-03-30 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Opis: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Utworzono: 2020-03-30 00:00:00
Data dodania: 2020-05-14 12:02:12
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2019-03-28 Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-03-28 Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa.pdf
Opis: 2019-03-28 Wyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Utworzono: 2019-03-28 00:00:00
Data dodania: 2019-05-10 11:05:49
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

2019-03-28 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-03-28 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.
Utworzono: 2019-03-28 00:00:00
Data dodania: 2019-05-10 10:48:12
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

2019-03-28 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-03-28 Bilans jednostki budżetowej.pdf
Opis: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Utworzono: 2019-03-28 00:00:00
Data dodania: 2019-05-10 10:41:35
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

2019-03-28 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-03-28 Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
Opis: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy
Utworzono: 2019-03-28 00:00:00
Data dodania: 2019-05-10 10:34:03
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2018 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2018 rok.pdf
Opis: Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2018 rok
Utworzono: 2019-01-21 00:00:00
Data dodania: 2019-04-25 14:13:52
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2017 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2017 R.pdf
Opis: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2017 R.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-21 13:55:35
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2016 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2016 rok.pdf
Opis: Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2016 rok
Utworzono: 2017-01-18 13:38:04
Data dodania: 2017-01-18 13:43:55
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2015 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie DPS w Machowinie 2015 r..pdf
Opis: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2015 R
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-02-24 13:06:11
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2014 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2014 Sprawozdanie DPS w Machowinie.pdf
Opis: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2014 R
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-09-08 13:42:26
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2013 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: 2013 Sprawozdanie DPS w Machowinie.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-08-11 14:22:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2012 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie za 2012 r.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-03-07 12:48:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2011 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie 2011.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-02-06 12:46:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2010 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie za 2010 r..pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-01-17 14:23:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2009 rok.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie za rok 2009.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-01-17 14:26:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: