Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Informacje dla niesłyszących

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczenia języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016)

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w sekretariacie, bądź telefonicznie pod numerem 59 8461292 lub elektronicznie na adres sekretariat@dpsmachowino.pl.

 

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej w Machowinie poprzez przesłanie:

  1. wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@dpsmachowino.pl
  2. faksu pod nr: +48 (59) 846-12-92
  3. wiadomości tekstowej pod nr telefonu 604-46-39-31
  4. pisma za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/DPSMachowino)

 

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Domu Pomocy Spolecznej w Machowinie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.