Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Lista rejestrów:

 1. GK- Główny Księgowy - księgowość
  1. Rejestr faktur, rachunków wpływających do księgowości
  2. Rejestr świadczeń socjalnych ZFŚS
  3. Rejestr środków trwałych
  4. Księga druków ścisłego zarachowania
  5. Księga depozytów
 2. DO-stanowisko ds. organizacyjnych i kadr (sekretariat)
  1. Rejestr delegacji służbowych
  2. Rejestr przychodzącej i wychodzącej korespondencji pocztowej - dziennik korespondencyjny
  3. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
  4. Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych,
  5. Rejestr pieczęci
  6. Rejestr zwolnień lekarskich
  7. Rejestr urlopów pracowników
  8. Rejestr skarg i wniosków
  9. Książka kontroli
  10. Rejestr upoważnień wydawanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
  11. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 3. DAG- dział administracyjno- gospodarczy
  1. Rejestr umów
  2. Rejestr zamówień publicznych
 4. DOT- dział opiekuńczo terapeutyczny
 • Gab. pracownika socjalnego:
  1. Rejestr skarg i wniosków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
  2. Rejestr samowolnego oddalenia się mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
  3. Książka meldunkowa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
  4. Rejestr o zastosowaniu przymusu bezpośredniego,
 • Gabinet pielęgniarski:
  1. Rejestr leków psychotropowych pobieranych przez personel medyczny
  2. Rejestr leków w ampułkach
  3. Rejestr antybiotyków
  4. Rejestr kropli, syropów, leków wziewnych
  5. Rejestr maści
  6. Rejestr środków opatrunkowych
  7. Rejestr chorób zakaźnych
  8. Rejestr telefonicznych zgłoszeń chorób zakaźnych
  9. Rejestr odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
  10. Rejestr konsultacji, pobytów w szpitalu, wezwań pogotowia ratunkowego
  11. Rejestr leków wydawanych dla personelu
  12. Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego

 

Lista ewidencji:

Sekretariat:

 1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 2. Ewidencja obecności w pracy - listy obecności.  
 3. Ewidencja pracowników - akta osobowe.

Gab. pracownika socjalnego:

 1. Ewidencja mieszkańców - akta osobowe,
 2. Ewidencja nieobecności mieszkańców Domu Pomocy Społecznnej w Machowinie

Gabinet pielęgniarski

 1. Ewidencja dokumentacji medycznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznnej w Machowinie
 2. Ewidencja leków psychotropowych
 3. Ewidencja przychodu i rozchodu leków psychotropowych
 4. Ewidencja leków ogólnych
 5. Ewidencja zapotrzebowania na pieluchomajtki

 

Lista archiwów

Składnica akt Domu Pomocy Społecznej w Machowinie obejmuje sprawy:

 1. akta osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, dokumentacja płacowa
 2. akta mieszkańców zmarłych lub wybyłych,
 3. dokumentację działu opiekuńczo - terapeutycznego,
 4. dokumentację księgową,
 5. dokumentację techniczną,
 6. dokumentację przetargową.

Składnica dostepna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych (art. 36a ust. 2 pkt 2)

L.P.

Nazwa zbioru danych osobowych

Sposób przetwarzania danych osobowych

Oznaczenie administratora danych i podstawa prawna

Cel przetwarzania

Opis kategorii osób oraz zakres przetwarzania danych

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

Inf. dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

1

Dziennik korespondencyjny

W wersji papierowej

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wykonywanie czynności kancelaryjnych zapewniających jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów. Rejestrowanie pisma przychodzącego i wychodzącego.

Nadawcy

korespondencji

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- treść inf.

 

Wpływ korespondencji do sekretariatu,

Wpisanie do dziennika korespondencji

Przekazanie do osób merytorycznie odpowiedzialnych

Nie dotyczy