Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

 

Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto, gminę lub jednostkę i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - bezpośredni adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/DPSMachowino

 

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące korzystania z platformy ePUAP, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP w sekcji POMOC

 

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

 

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

 

Adres naszej skrytki: /DPSMachowino/SkrytkaESP​

 

Uwagi:

 1. Do wypełnionego formularza możliwe jest dodanie załączników. System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3MB. System akceptuje załączniki zapisane w następujących formatach:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. SVG
  6. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  7. PDF
  8. ZIP
 2. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 4. W przypadku problemów z wysłaniem dokumentu elektronicznego, możliwe jest uzyskanie pomocy drogą elektroniczną pod adresem:  sekretariat@dpsmachowino.pl lub telefoniczny pod numerem (59) 846 12 92, od poniedziałku do piątku w godzinach do 7.00 do 15.00.