Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 3.245.845,52 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 710.073,22 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 16.251,28 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 3.236.367,12 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 600.946,43 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 16.251,28 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 3.083.551,80 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 513.583,72 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 16.251,28 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 3.070.412,91 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 437.440,86 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 15.022,51 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.933.398,63 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 413.339,76 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 15.022,51 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.849.132,59 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 362.508,88 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 8.266,96 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.822.202,60 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 340.135,13 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 8.266,96 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.829.816,63 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 369.052,79 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 12.896,56 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.473.675,47 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 358.210,51 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 12.896,56 złotych

 

Wartość środków i wyposażenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi:

 1. Środki trwałe - 2.389.981,04 złotych
 2. Pozostałe środki trwałe - 493.577,34 złotych
 3. Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) - 12.896,56 złotych

 

 Osoba upoważniona do udzielania informacji: