Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2019 roku

 


Kontrola Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola została przeprowadzona przez Michała Korylasa nr upoważnienia SPO-II.077.1.105.2019, Jolantę Bubeła nr upoważnienia SPO-II.077.1.108.2019

Zakres przeprowadzonej kontroli:

1. Przygotowanie do realizacji zadań obronnych.

2. Planowanie ewakuacji.

3. Ochrona obiektu, urządzeń i wyposażenia przed skutkami zagrożenia zewnętrznego.

2019-12-04 Protokół - starostwo powiatowe w słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-12-04 protokół - starostwo powiatowe w słupsku.pdf
Opis: Kontrola z zakresu planowania i realizacji zadań obronnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2019-12-12 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 13:13:08
Autor pliku: Paweł Lisowski, Ewa Młynarczyk, Michał Kordylas, Joanna Bubeła
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Kontrola została przeprowadzona przez asp. Marcina Leśniewskiego oraz mł. asp. Piotra Basaraba - upoważnienie PZ.5581.39.1.2019.PB z dnia 10-09-2019 r.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2. ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;

3. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

4. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niekturych fluorowanych gazach cieplarnianych (dz. U. poz. 881) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowych, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

2019-10-10 Protokół KMPSP z ustaleń z czynności kontrolno rozpo.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-10-10 Protokół KMPSP z ustaleń z czynności kontrolno rozpo.pdf
Opis: Protokół Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych
Utworzono: 2019-10-10 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 10:54:43
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Marcin Leśniewski, Piotr Basarab
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 4.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2019-10-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KMPS.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-10-30 zawiadomienie o wszczęciu postępowania KMPS.pdf
Opis: Zawiadomienie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o wszczęciu postępowania administracyjnego
Utworzono: 2019-10-30 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 11:38:19
Autor pliku: Grzegorz Falkowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 5.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2019-11-18 Odpowiedź na zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-11-18 odpowiedź dla straży.pdf
Opis: odpowiedź na zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego nr PZ.5581.39.3.2019ML z dnia 30 października 2019 r.
Utworzono: 2019-11-18 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 11:53:46
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2019-11-27 Protokół KMPSP z przeprowadzenia dowodu z oględzin.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-11-27 Protokół KMPSP z przeprowadzenia dowodu z oględzin.pdf
Opis: Protokół Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeprowadzenia dowodu z oględzin
Utworzono: 2019-11-27 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 11:42:24
Autor pliku: Ewa Młynarczyk, Marcin Leśniewski, Piotr Basarab
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2020-03-20 Decyzja KMPSP w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-03-20 Decyzja KMPSP w Słupsku.pdf
Opis: Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
Utworzono: 2020-03-20 00:00:00
Data dodania: 2020-06-04 11:45:28
Autor pliku: Grzegorz Falkowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 3.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Katarzynę Tomczyk-Paszkiewicz -  nr upoważnienia 01/2019 oraz Alinę Siłakowską - nr upoważnienia 08/2019  w dniu 23-04-2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz realizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, stan urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody 

2019-04-23 Protokół kontroli PPWIS.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-04-23 protokół kontroli PPWIS.pdf
Opis: Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
Utworzono: 2019-04-23 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 12:26:11
Autor pliku: Katarzyna Tomczyk-Paszkiewicz, Alina Siłakowska, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła p. Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 01-04-2019 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola przestrzegania praw z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2018 r.

2019-04-01 Sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-04-01 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku xx.pdf
Opis: Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku
Utworzono: 2019-04-01 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 12:12:06
Autor pliku: Zofia Rudnik
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 8.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Kontrola została przeprpwadzona przez Urszulę Grzybywską - st. asystenta, nr upoważnienia 16/2019 w dniu 12-04-2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena sposobu przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności podawanej bez opakowania.

2019-04-12 Protokół kontroli sanitarnej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-04-12 protokół kontroli sanitarnej.pdf
Opis: Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego
Utworzono: 2019-02-12 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 11:23:18
Autor pliku: Urszula Grzybywska, Ewa Młynarczyg, Artur Gładikowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku

Kontrola została przeprowadzona przez Andrzeja Adamskiego, Janusza Bomba, Wiktora Kobusińskiego -  w dniu 14-03-2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: książki obiektów budowlanych, kontrole wymagane zgodnie z art. 62 prawa budowlanego.

2019-03-14 Protokół Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-03-14 protokół Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.pdf
Opis: Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku
Utworzono: 2019-03-14 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 11:02:18
Autor pliku: Andrzej Adamski, Janusz Bomba, Wiktor Kobusiński, Ewa Młynarczyk, Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku

Kontrola została przeprowadzona przez Annę Grabowską-Polgensek -  nr upoważnienia 0164/01/Z.GD w dniu 14-02-2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie poboru wód.

2019-02-14 Protokół PGWWWPZZwG II.2018.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-02-14 protokół PGWWWPZZwG II.2018.pdf
Opis: Kontrola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
Utworzono: 2019-02-14 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 10:49:08
Autor pliku: Anna Grabowska-Polgensek, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2019-02-14 Protokół PGWWWPZZwG III.2018.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2019-02-14 protokół PGWWWPZZwG III.2018.pdf
Opis: Kontrola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
Utworzono: 2019-02-14 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 10:46:03
Autor pliku: Anna Grabowska-Polgensek, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf