Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2021 roku

 


 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Justyna Rudowska-Błażej starszy specjalista do spraw kontroli i rehabilitacji spolecznej osób niepełnosprawnych oraz Beata Szmaglik-Michułka starszy pracownik socjalny, nr upoważnienia 7/2021 w dniach 09, 17 i 19 listopada 2021 roku.

Przedmiot i zakres kontroli - Kontrola miała na celu sprawdzenie organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

2022-06-15 Odpowiedź na zalecenia pokontrolne.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-06-15 odpowiedz na zalecenia pokontrolne.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Utworzono: 2022-06-15 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 11:48:20
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2022-06-15 Odpowiedź na zalecenia pokontrolne (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-06-15 Odpowiedz na zalecenia pokontrolne (skan).pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Odpowiedz na zalecenia pokontrolne (skan)
Utworzono: 2022-06-15 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 11:41:03
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2022-06-03 Zalecenia pokontrolne (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-06-03 Zalecenia pokontrolne.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Zalecenia pokontrolne
Utworzono: 2022-06-03 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 11:36:17
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Urszula Dąbrowska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2022-05-05 Protokół z przeprowadzonej kontroli (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-05-05 Protokół z przeprowadzonej kontroli (skan).pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Protokół z przeprowadzonej kontroli (skan)
Utworzono: 2022-05-05 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 11:32:34
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Justyna Rudowska-Błażej, Beata Szmaglik-Michułka
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 6.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła Pani Agnieszka Buraczewska, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 03 września 2021 roku.

2021-10-15 Odpowiedź na sprawozdanie z przebiegu kontroli (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-10-15 odpowiedź na sprawozdanie z przebiegu kontroli (skan).pdf
Opis: odpowiedź sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku
Utworzono: 2021-10-15 00:00:00
Data dodania: 2021-11-18 12:23:00
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-10-15 Odpowiedź na sprawozdanie z przebiegu kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-10-15 odpowiedź na sprawozdanie z przebiegu kontroli.pdf
Opis: Odpowiedź na sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku
Utworzono: 2021-10-15 00:00:00
Data dodania: 2021-11-18 12:33:10
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-09-22 Sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-09-22 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis: Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku
Utworzono: 2021-09-22 00:00:00
Data dodania: 2021-11-09 11:11:32
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agnieszka Buraczewska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 3.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrolę prowadziła Magdalena Osman, starszy inspektor w Komórce Sekretarza Powiatu Starostwa Powiatowego w Słupsku, działając na podstawie upoważnienia nr SPO-II.077.1.12.2021 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2021 roku.

Przedmiotowa kontrola była kontrolą sprawdzającą, z zakresu prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego.

2021-06-30 Odpowiedz na zalecenia pokontrolne.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-06-30 odpowiedz na zalecenia pokontrolne.pdf
Opis: Odpowiedź na zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli z zakresu prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego
Utworzono: 2021-06-30 00:00:00
Data dodania: 2021-07-01 13:41:57
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-05-24 Zalecenia pokontrolne DPS Machowino.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-05-24 Zalecenia pokontrolne DPS Machowino.pdf
Opis: Zalecenia pokontrolne - dotyczące kontroli z zakresu prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego
Utworzono: 2021-05-24 00:00:00
Data dodania: 2021-07-01 13:39:56
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Paweł Lisowski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-04-27 Protokół z kontroli - Starostwo Powiatowe w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z kontroli.pdf
Opis: Kontrola sprawdzającą, z zakresu prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego.
Utworzono: 2021-04-27 00:00:00
Data dodania: 2021-04-29 14:20:02
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Magdalena Osman
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-04-29 Pismo dotyczące przekazania wyjaśnień do protokołu.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-04-29 pismo dotyczące przekazania wyjaśnień do protokołu.pdf
Opis: Wyjaśnienia do treści protokołu z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych, w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego
Utworzono: 2021-04-29 00:00:00
Data dodania: 2021-04-29 14:36:29
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf