Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2012 roku

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Katarzyna Węglowska, asystent w PPWIS w Gdańsku w dniu 28-11-2012r.

Przedmiotem kontroli było - przestrzeganie ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-11-28 PROTOKÓŁ KONTROLI PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-11-29 09:16:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziły Justyna Rudowska-Błażek - starszy specjalista oraz Małgorzata Wardziak - starszy specjalista w dniach od 26 do 31 października 2012 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola z zakresu organizacji pracy i działalnosci jednostki.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-12-10 Protokół kontroli PCPR.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-24 11:10:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne z dnia 04-01-2013 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-01-04 Wystąpienie pokontrolne PCPR w Słupsku.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-24 11:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedź na wystapienie pokontrolne z dnia 18-01-2013 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-01-18 odp na zalecenia pokontrolne.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-24 11:22:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Urszula Grzybowska, starszy asystent  w PPWIS w Gdańsku w dniu 03-07-2012r.

Przedmiotem kontroli była - kompleksowa kontrola sanitarna.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-07-03 PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-11-29 09:03:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziły Justyna Rudowska-Błażek - starszy specjalista oraz Małgorzata Wardziak - starszy specjalista w dniu 31 maja 2012 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola dotycząca sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-06-28 Protokół kontroli PCPR.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-24 11:33:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Lucyna Matela-Żołnowska, starszy asystent OHK, oraz  Magdalena Sieradzan, młodszy asystent w PPWIS w Gdańsku w dniu 17-04-2012r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola stanu sanitarnego i realizacji ustawy z dnia 09-11-1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych..

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-04-17 protokół PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-04-17 13:17:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 12-03-2012r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola legalności przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-03-12 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-03-29 10:58:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf