Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2011 roku

 


 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziły Danuta Marzec - starszy pracownik socjalny oraz Justyna Rudowska-Błażek - starszy specjalista w dniu 20-12-2011r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola z zakresu organizacji pracy i działalnosci jednostki.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-01-16 Protokół kontroli PCPR.pdf
Opis: Kontrola z zakresu organizacji pracy i działalności jednostki
Utworzono: 2012-01-16 00:00:00
Data dodania: 2012-04-23 14:32:00
Autor pliku: Danuta Marzec, Justyna Rudowska-Błażek
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23-01-2012r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-01-23 Wystąpienie po kontrolne PCPR w Słupsku.pdf
Opis: Dotyczy - kontroli z zakresu organizacji pracy i działalności jednostki
Utworzono: 2012-01-23 00:00:00
Data dodania: 2012-02-17 09:34:15
Autor pliku: Urszula Dąbrowska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedź na wystapienie pokontrolne z dnia 17-02-2012r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-02-17 odpowiedź na WP PCPR.pdf
Opis: Dotyczy - kontroli z zakresu organizacji pracy i działalności jednostki
Utworzono: 2012-02-17 18:05:55
Data dodania: 2012-04-16 13:17:23
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku w dniu 08-07-2011r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola legalności przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-07-08 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola legalności przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają
Utworzono: 2011-07-08 00:00:00
Data dodania: 2012-03-29 11:32:53
Autor pliku: Zofia Rudnik
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku 

 Kontrolę przeprowadziły Joanna Harasimiuk i Magdalena Osman, inspektorzy w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku w okresie od 7 do 10 czerwca 2011r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola wydatków, czasu pracy pracowników oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-07-06 DPS_Machowino_protokol_06_2011.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola wydatków, czasu pracy pracowników oraz realizacji zaleceń pokontrolnych
Utworzono: 2011-07-06 00:00:00
Data dodania: 2012-03-28 11:46:26
Autor pliku: Joanna Harasimiuk, Magdalena Osman
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 lipca 2011r.

Odpowiedź na wystapienie pokontrolne z dnia 19-08-2011r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-08-19 odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Starostwo.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Dotyczy - kontroli wydatków, czasu pracy pracowników oraz realizacji zaleceń pokontrolnych
Utworzono: 2011-08-19 00:00:00
Data dodania: 2012-03-28 12:53:28
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Małgorzata Katyńska, starszy asystent w PPWIS w Gdańsku w dniu 26-05-2011r.

Przedmiotem kontroli była - ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzetu i rąk personelu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-05-26 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i rąk personelu
Utworzono: 2011-05-26 17:57:42
Data dodania: 2012-04-02 13:29:07
Autor pliku: Małgorzata Katyńska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Magdalena Sieradzan, młodszy asystent w PPWIS w Gdańsku w dniu 24-05-2011r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola urządzenia wodociągowego oraz pobór próbek wody.

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-05-24 protokół kontroli PPWIS.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola urządzenia wodociągowego oraz pobór próbek wody
Utworzono: 2011-05-24 00:00:00
Data dodania: 2012-03-28 14:11:43
Autor pliku: Magdalena Sieradzan
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 

Kontrolę przeprowadzli Marcin Horbowy i Magdalena Kędziora z Powiatowego Urzedu Pracy w Słupsku w dniu 17-01-2011r.

Przedmiotem kontroli było - sprawdzenie czy Dom zatrudnia pracowników zgodnie z zawartą umową z PUP oraz czy jest opłacana składka na ubezpieczenie społeczne.

Notatka Służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-01-17 nota z przeprowadzonej kontroli PUP w Słupsku.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Przedmiot kontroli - sprawdzenie czy Dom zatrudnia pracowników zgodnie z zawartą umową z PUP oraz czy jest opłacana składka na ubezpieczenie społeczne.
Utworzono: 2011-01-17 00:00:00
Data dodania: 2012-03-28 13:16:36
Autor pliku: Marcin Horbowy, Magdalena Kędziora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Janina Krupieńczyk, starszy asystent w PPWIS w Gdańsku w dniu 17-01-2011r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola stanu sanitarnego i realizacji ustawy z dnia 09-11-1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych..

Protokół z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2011-01-17 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola stanu sanitarnego i realizacji ustawy z dnia 09-11-1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami uzywania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Utworzono: 2011-01-17 00:00:00
Data dodania: 2012-03-28 13:59:49
Autor pliku: Janina Krupieńczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf