Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2021 roku

 


 

Kontrola dotycząca oceny warunków oraz stanu bhp na stanowiskach pracy.

Kontrolę przeprowadził pan Zbigniew Stromski - główny specjalista do spraw BHP oraz pani Dorota Lachowicz - specjalista w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 31-12-2021 roku.

2021-12-31 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-31 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli
Utworzono: 2021-12-31 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 13:12:28
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Dorota Lachowicz
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca oceny narażenia zawodowego pracowników na czynniki na stanowiskach pracy.

Kontrolę przeprowadziła pani Dorota Lachowicz - specjalista w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 04-11-2021 roku.

2021-12-02 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-12-02 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli
Utworzono: 2021-12-02 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 13:20:02
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Dorota Lachowicz
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia przestrzegania gospodarki kasowej zgodnie z Instrukcją Kasową stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 16-08-2018 roku.

Kontrolę przeprowadziła pani Joanna Blok-Chyba - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 01-09-2021 roku do 2-11-2021 roku.

2021-11-30 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-30 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli
Utworzono: 2021-11-30 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 13:42:53
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca realizacji założeń rozporządzenia z dnia 23-08-2012 roku w sprawie domów  pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadziła pani Małgorzata Spryszak - kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 15-11-2021 roku.

2021-11-15 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-11-15 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola dotycząca realizacji założeń rozporządzenia z dnia 23-08-2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
Utworzono: 2021-11-15 00:00:00
Data dodania: 2022-06-20 14:45:05
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Spryszak
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca poprawności rozmieszczenia i oznakowania środków trwałych i wyposażenia na terapii zajęciowej.

Kontrolę przeprowadził pan Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 01-09-2021 roku.

2021-09-01 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-09-01 notatka służbowa dot. kontroli środków trwałych.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola dotycząca poprawności rozmieszczenia i oznakowania środków trwałych i wyposażenia na terapii zajęciowej.
Utworzono: 2021-09-01 00:00:00
Data dodania: 2022-03-07 13:04:34
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-09-01 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-09-01 notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli (skan).pdf
Opis: Plik (skan) pdf do pobrania - Kontrola dotycząca poprawności rozmieszczenia i oznakowania środków trwałych i wyposażenia na terapii zajęciowej.
Utworzono: 2021-09-01 00:00:00
Data dodania: 2022-03-07 13:12:35
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac i Oaza.

Kontrolę przeprowadził pan Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 10-08-2021 roku do 27-08-2021 roku.

2021-08-30 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-08-30 notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola dotycząca sprawdzenia znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac i Oaza.
Utworzono: 2021-08-30 00:00:00
Data dodania: 2022-02-18 13:38:34
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2021-08-30 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli (skan).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-08-30 notatka służbowa dot. kontroli znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola dotycząca sprawdzenia znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac i Oaza.
Utworzono: 2021-08-30 00:00:00
Data dodania: 2022-02-18 13:32:40
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14-01-2014 roku w sprawie rehabilitacji społecznej w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kontrolę przeprowadziła pani Małgorzata Spryszak - kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 16-08-2021 roku.

2021-08-16 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-08-16 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Kontrola dotycząca realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14-01-2014 roku w sprawie rehabilitacji społecznej w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Utworzono: 2021-08-16 00:00:00
Data dodania: 2022-06-20 14:38:10
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Spryszak
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia poprawności wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. zgodnie z planem rzeczowo-finansowym oraz Regulaminem tworzenia i podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła pani Joanna Blok-Chyba - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 07-06-2021 roku do 11-06-2021 roku.

2021-06-28 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2021-06-28 Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli
Utworzono: 2021-06-28 00:00:00
Data dodania: 2022-06-21 13:30:53
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Joanna Blok-Chyba
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf