Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2016 roku

 


 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Justyna Rudowska-Błażej oraz Małgorzata Wardziak - starsi spacjaliści, nr upoważnienia 8/2016 w dniu 25-11-2016 r.

Przedmiot i zakres kontroli - Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.

2016-11-25 PROTOKÓŁ - Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-11-25 PROTOKÓŁ - Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.pdf
Opis: 2016-11-25 PROTOKÓŁ - Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych
Utworzono: 2016-11-25 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 09:37:35
Autor pliku: Justyna Rudowska-Błażej, Małgorzata Wardziak
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Ewa Walitów oraz Magdalena Osman - inspektorów ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Słupsku, nr upoważnienia SPO.II.077.1.23.2016 w okresie od 11-10-2016 r. do 21-10-2016 r.

Przedmiot i zakres kontroli - kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych nr OR-IX.1711.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. skierowanych do jednostki w wyniku postępowania przeprowadzonego w 2015 r. w zakresie sposobu gospodarowania śeodkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 roku.

2016-11-07 SPRAWOZDANIE z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem nr OR-IX.1711.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-11-07 SPRAWOZDANIE z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem nr OR-IX.1711.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.pdf
Opis: 2016-11-07 SPRAWOZDANIE z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem nr OR-IX.1711.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Utworzono: 2016-11-07 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 09:51:47
Autor pliku: Ewa Walitów, Magdalena Osman
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Katarzynę Węgłowską, nr upoważnienia 42/2016  w dniu 02-09-2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określajacych wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.

2016-09-02 protokół z przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-09-02 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis: PROTOKÓŁ z przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy
Utworzono: 2016-09-02 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 09:59:03
Autor pliku: Katarzyna Węgłowska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Ewa Walitów - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, nr upoważnienia OR.III.077.1.4.2016 w dniach od 21-03-2016 r. do 10-06-2016 r.

Przedmiot i zakres kontroli - dotyczyła opracowanych w jednostkach organizacyjnych procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa oraz ich realizacja w 2015 roku, pod kątem przyznanych pracownikom nagród i premii.

2016-07-18 protokół z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-07-18 PROTOKÓŁ z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku.pdf
Opis: PROTOKÓŁ z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku
Utworzono: 2016-07-18 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 09:24:06
Autor pliku: Ewa Walitów
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Jolantę Mazurkiewicz - starszego inspektora Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, nr upoważnienia 130/2016 w dniach od 06-06-2016 r. do 07-06-2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: Prowadzone w Domu zajęcia rehabilitacji społecznej: rodzaje zajęć, zakres programowy zajęć, wymiar czasu zajęć, sposób prowadzenia, dokumentowanie, współpraca w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem, nagradzanie uczestników.

2016-07-13 protokół kontroli z prowadzonych w Domu zajęć rehabilitacji społecznej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-07-13 PROTOKÓŁ KONTROLI z prowadzonych w Domu zajęć rehabilitacji społecznej.pdf
Opis: PROTOKÓŁ KONTROLI z prowadzonych w Domu zajęć rehabilitacji społecznej
Utworzono: 2015-07-13 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 10:57:29
Autor pliku: Jolanta Mazurkiewicz, Mariusz Jandzio
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Kontrola została przeprpwadzona przez Urszulę Grzybywską - starszego asystenta, nr upoważnienia 32/16 w dniu 21-04-2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kompleksowa.

2016-04-21 protokół z kompleksowej kontroli sanitarnej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-04-21 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis: KOMPLEKSOWA KONTROLA SANITARNA
Utworzono: 2016-04-21 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 10:05:55
Autor pliku: Urszula Grzybyowska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Katarzynę Tomczyk-Paszkiewicz - starszego inspektora, nr upoważnienia 14/2016 oraz Alinę Siłakowską - starszego asystenta, nr upoważnienia 18/2016  w dniu 05-04-2016 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody oraz realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uzyw. tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.

2016-04-05 protokół kontroli stanu sanitarno-higienicznego obiektu urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody oraz realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uzyw. tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-04-05 protokól kontroli PPIS.pdf
Opis: PROTOKÓŁ kontroli stanu sanitarno-higienicznego obiektu urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody oraz realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uzyw. tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.
Utworzono: 2016-04-05 00:00:00
Data dodania: 2017-03-16 10:15:02
Autor pliku: Katarzyna Tomczyk-Paszkiewicz
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Słupsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Ewę Franus - inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nr upoważnienia 3720151200091 w dniach od 04-01-2016 do 27-01-2016

Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczania zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół kontroli - do wglądu w sekretariacie