Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2013 roku


 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Justyna Rudowska-Błażek - starszy specjalista oraz  Małgorzata Wardziak - starszy specjalista w dniu 03-12-2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli -  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Organizacja pracy i działalności jednostki, w tym;
1. Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.
2. Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.
3. Sposób organizacji obsługi bibliotecznej.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 16-01-2014 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2014-01-21-09-38-19-01 protokół z kontroli przeprowadzonej w dps.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-01-21 10:08:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Sylwia Świeboda - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz  Magdalena Osman - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku w dniach od  18-03-2013 r. do 30-04-2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli -  Kontrola problemowa, która polegała na ocenie prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 05-05-2013 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-05-17-09-41-30-01 bip.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-17 09:47:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Anna Stocka - starszy, pracownik upoważniony przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 29-04-2013r.

Przedmiotem kontroli była -  kompleksowa kontrola sanitarna.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 29-04-2013 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-04-29 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-17 09:11:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła Anna Krzymińska - młodszy asystent, oraz  Alina Siłakowska - asystent, pracownicy upoważnieni przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 24-04-2013r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacji ustawy z dnia 09-11-1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, kontrola urządzeń wodociągowych i pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w zakresie bakterii Legionella sp.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 24-04-2013 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-04-24 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-17 08:53:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Pismo w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2013-05-13.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-05-17 09:20:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf