Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Zamówienia Publiczne

w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2022 roku

 


 

Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w pierwszej połowie 2023 roku.

Tryb podstawowy - art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.2019, z późn.zm.)

Termin składania ofert - 9 grudnia 2023 roku, godzina 10:00

Termin otwarcia ofert - 9 grudnia 2023 roku, godzina 10:30

 

2023-07-06 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-07-06 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2
Utworzono: 2023-07-06 00:00:00
Data dodania: 2023-07-06 08:57:57
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2023-07-06 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-07-06 Ogłoszenie o wykonaniu umowy 1.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Ogłoszenie o wykonaniu umowy 1
Utworzono: 2023-07-06 00:00:00
Data dodania: 2023-07-06 08:56:14
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2023-01-03 Ogłoszenie o wyniku postępowania - 08daed86-110a-b8bf-e196-4c000c0a6296.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2023-01-03 Ogłoszenie o wyniku postępowania - 08daed86-110a-b8bf-e196-4c000c0a6296.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Ogłoszenie o wyniku postępowania
Utworzono: 2023-01-03 00:00:00
Data dodania: 2023-01-03 14:24:49
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2022-12-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-12-20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2022-12-20 00:00:00
Data dodania: 2022-12-20 13:07:10
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Informacja o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej
Utworzono: 2022-12-16 00:00:00
Data dodania: 2022-12-16 11:41:57
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2022-12-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2022-12-12 00:00:00
Data dodania: 2022-12-12 12:24:55
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja z otwarcia ofert.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2022-12-09 00:00:00
Data dodania: 2022-12-09 11:52:19
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
Opis: Plik pdf do pobrania - Specyfikacja warunków zamówienia (DPS Machowino)
Utworzono: 2022-11-29 00:00:00
Data dodania: 2022-11-29 11:41:51
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2.1 dostawa produktów zwierzęcych mięsa.docx Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2.1 dostawa produktów zwierzęcych mięsa.docx
Opis: Plik docx do pobrania - Załącznik nr 2.1 dostawa produktów zwierzęcych mięsa
Utworzono: 2022-11-29 00:00:00
Data dodania: 2022-11-29 11:47:37
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2.2 dostawa produktów mięsnych.docx Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2.2 dostawa produktów mięsnych.docx
Opis: Plik docx do pobrania - Załącznik nr 2.2 dostawa produktów mięsnych
Utworzono: 2022-11-29 00:00:00
Data dodania: 2022-11-29 11:49:30
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2.3 dostawa produktów mleczarskich.docx Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2.3 dostawa produktów mleczarskich.docx
Opis: Plik docx do pobrania - Załącznik nr 2.3 dostawa produktów mleczarskich
Utworzono: 2022-11-29 00:00:00
Data dodania: 2022-11-29 11:51:32
Autor pliku: Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Surowiec
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0cb8e50c-6fb9-11ed-aea3-5a7c432eaced  
 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0cb8e50c-6fb9-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

Oferty należy składać przy wykorzystaniu  https://ezamowienia.gov.pl