Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2017 roku

 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Jadwigę Janicką, Dorotę Majchrzak, Barbare Kamienik -  nr upoważnienia SPO-II,077,1,14,2017 w dniu 28-04-2017 r.

Zakres kontroli: Poprawność sporządzania umów pod kątem stron zawierających umowy zgodnie z Uchwałą nr 159/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2016 oraz rodzajow wplat gotówkowych dokonywanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Sprawozdanie z kontroli finansowej Starostwa Powiatowego w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Sprawozdanie z kontroli finansowej Starostwa Powiatowego w Słupsku.pdf
Opis: Sprawozdanie z kontroli finansowej Starostwa Powiatowego w Słupsku
Utworzono: 2017-07-10 00:00:00
Data dodania: 2017-09-11 18:04:57
Autor pliku: J.Janicka, D.Majchrzak, B.Kamienik, E.Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 4.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Kontrola została przeprpwadzona przez Annę Krzymińską -  nr upoważnienia 37/2017 oraz Alinę Siłakowską - nr upoważnienia 43/2017  w dniu 25-04-2017 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, stan urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody 

2017-04-25 protokół kontroli PPWIS.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2017-04-25 protokół kontroli PPWIS.pdf
Opis: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, kontrola stan urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody
Utworzono: 2017-04-25 00:00:00
Data dodania: 2017-04-26 14:39:31
Autor pliku: Anna Krzymińska, Alina Siłakowska
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła p. Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 16-03-2017 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola przestrzegania praw z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2016 r.

2017-04-12 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2017-04-12 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis: sprawozdanie z kontroli przestrzegania praw z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2016 r
Utworzono: 2017-04-12 00:00:00
Data dodania: 2017-04-26 14:30:59
Autor pliku: Zofia Rudnik
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 7.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Kontrola została przeprpwadzona przez Annę Kuleszę - mł. asystenta, nr upoważnienia 32/2017 w dniu 10-04-2017 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola opracowania i funkcjonowania procedur i instrukcji opartych na zasadach eystemu HACCP w zakładzie.

2017-04-10 protokół kontroli sanitarnej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2017-04-10 protokół kontroli sanitarnej.pdf
Opis: Kontrola opracowania i funkcjonowania procedur i instrukcji opartych na zasadach systemu HACCP w zakładzie
Utworzono: 2017-04-10 00:00:00
Data dodania: 2017-04-26 14:11:44
Autor pliku: Anna Kulesza
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf