Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2014 roku

 


 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła p. Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 19-03-2014 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola legalności przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z dnia 28-05-2014 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2014-05-28 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-08-11 13:31:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła p. Urszula Grzybowska - starszy asystent, pracownik upoważniony przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 25-04-2014r.

Przedmiotem kontroli była -  kompleksowa kontrola sanitarna.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 25-04-2014 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2014-04-25 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-08-11 11:51:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrolę przeprowadziła p. Lucyna Matel-Żołnowska - starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej oraz  p. Alina Siłakowska - asystent, pracownicy upoważnieni przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 02-04-2014 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz realizacja ustawy z dnia 09-11-1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, kontrola urządzeń wodociągowych i pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w zakresie bakterii Legionella sp.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 02-04-2014 r.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2014-04-02 protokól kontroli PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2014-08-11 11:26:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf