Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2012 roku

 


  Plan Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2012 rok.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-03-20 załącznik do zarządzenia nr 9 plan kontroli na 2012.pdf
Opis: Plan kontroli wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2012 rok
Utworzono: 2012-03-20 00:00:00
Data dodania: 2012-03-21 08:17:43
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

 

Kontrola dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 20-11-2012 r. do 27-11-2012 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-03/12) - do wglądu w sekretariacie

  


 

 

Kontrola dotycząca poprawności zaopatrzenia pracowników działu administracyjno-gospodarczego w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej

Kontrolę przeprowadził Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 26-11-2012 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-02/12) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca poprawności przestrzegania przepisów pożarowych w budynku mieszkalnym „Pałac”

Kontrolę przeprowadził Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 19-11-2012 r. do 20-11-2012 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-01/12) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca poprawności zaopatrzenia pracowników działu administracyjno-gospodarczego w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej

Kontrolę przeprowadziła Małgorzata Spryszak - kierownik działu opiekunczo - terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 15-11-2012 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DOT.0802-01/12) - do wglądu w sekretariacie

  


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 14-11-2012 r. do 16-11-2012 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-02/12) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca przestrzegania ochrony danych osobowych w dziale finansowo - księgowym oraz na samodzielnym stanowisku do spraw organizacyjnych i kadr.

Kontrolę przeprowadziła Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 02-11-2012 r. do 09-11-2012 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-02/12) - do wglądu w sekretariacie

Wystąpienie pokontrolne - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia poprawności zabezpieczenia kasy oraz poprawność pobierania gotówki z banku do kasy.

Kontrolę przeprowadziła Joanna Blok-Chyba - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 30-08-2012 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej - do wglądu w sekretariacie