Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2018 roku

 

Kontrola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku

Kontrola została przeprowadzona przez Annę Grabowską-Polgensek -  nr upoważnienia 0164/01/Z.GD w dniu 16-11-2018 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie poboru wód.

2018-11-16 protokół PGWWWPZZwG.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-11-16 protokół PGWWWPZZwG.pdf
Opis: przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie poboru wód
Utworzono: 2018-11-16 00:00:00
Data dodania: 2018-12-13 07:19:58
Autor pliku: Anna Grabowska-Polgensek, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Kontrola została przeprpwadzona przez Urszulę Grzybywską - st. asystenta, nr upoważnienia 15/2018 w dniu 11-10-2018 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena żywienia pensjonariuszy w zakładzie żywienia zbiorowego zamkniętego.

2018-10-11 protokół kontroli sanitarnej.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-10-11 protokół kontroli sanitarnej.pdf
Opis: Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego
Utworzono: 2018-10-11 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 13:03:32
Autor pliku: Urszula Grzybowska, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła p. Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 23-03-2018 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola przestrzegania praw z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2017 r.

2018-04-18 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-04-18 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis: Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku
Utworzono: 2018-04-18 00:00:00
Data dodania: 2019-04-26 12:53:09
Autor pliku: Zofia Rudnik
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Kontrola została przeprowadzona przez Danutę Szadurską-Chwojnicką -  nr upoważnienia 20/2018 oraz Alinę Siłakowską - nr upoważnienia 25/2018  w dniu 07-05-2018 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, kontrola urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody.

2018-05-07 PROTOKÓŁ KONTROLI.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-05-07 PROTOKÓŁ KONTROLI.pdf
Opis: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, kontrola urządzenia wodociągowego z pobraniem próbek wody
Utworzono: 2018-05-07 00:00:00
Data dodania: 2018-05-08 12:57:40
Autor pliku: Danuta Szadurska-Chwojnicka, Alina Siłakowska, Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf