Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2015 roku

 


 

Kontrola dotycząca nadzoru nad gospodarką finansową w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 14-12-2015 r. do 18-12-2015 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.GK.0802-03/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola przęgladu stanowisk pracy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 

Kontrolę przeprowadziła p. Zbigniew Stromski - główny specjalista ds. BHP oraz p. Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 24-11-2015 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-02/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca sprawdzenia przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 

Kontrolę przeprowadzili Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 16-10-2015 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-03/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca kontroli stanów magazynów: przemysłowego i spożywczego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy oraz Annę Piłkę - starszego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 12-10-2015 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.GK.0802-02/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac

Kontrolę przeprowadził p. Mariusz Przybyszewski - starszy administrator oraz p. Dorota Lachowicz (starszy referent) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 07-09-2015 r. do 25-09-2015 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-03/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca poprawności przestrzegania przepisów pożarowych w budynku mieszkalnym „OAZA”

Kontrolę przeprowadził p. Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 21-09-2015 r. do 22-09-2015 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-02/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca poprawności rozmieszczenia i oznakowania środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym ARKA w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadził p. Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 26-08-2015 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-01/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 

Kontrolę przeprowadzili Dorota Lachowicz - starszy referent oraz Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 07-07-2015 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-01/15) - do wglądu w sekretariacie

 


 

Kontrola dotycząca poprawności naliczania płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadziła p. Joanna Blok-Chyba - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 11-05-2015 r. do 19-05-2015 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.GK.0802-01/15) - do wglądu w sekretariacie