Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2015 roku


 

Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Ewa Walitów - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, nr upoważnienia OR.III.077.1.49.2015 w okresie od 29-10-2015 r. do 20-11-2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli - kontrola miała na celu sprawdzenie, czy jednostka prawidłowo gospodaruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

2016-01-22 odpowiedź na zalecenia pokontrolne.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2016-01-22 odpowiedź na zalecenia pokontrolne.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-13 13:59:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Kontrolę przeprowadziła Justyna Rudowska-Błażej oraz Małgorzata Wardziak - starsi spacjaliści, w dniu 11-09-2015 r. i 14-09-2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola organizacji i działalności domu. Sposób realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14-01-2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaopatrzenie mieszkańców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem..

Protokół kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-14 protokół PCPR.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-13 13:35:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 14.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2015-12-29 Wystąpienie pokontrolne.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-12-29 Wystąpienie pokontrolne.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2017-01-13 13:40:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

Kontrolę przeprowadziła Urszula Grzybowska - starszy asystent, nr upoważnienia 01/2015w dniu 23-09-2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli - kontrola w zakresie przyjęcia i magazynowania żywności.

2015-09-23 protokół kontroli.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-23 protokół kontroli PPWIS.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2017-01-13 10:42:02
Data dodania: 2017-01-13 10:42:49
Autor pliku: Mariusz Przybyszewski
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 2.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Kontrola została przeprpwadzona przez Katarzynę Tomczyk-Paszkiewicz - starszego asystenta, nr upoważnienia 49/2015 oraz Magdalenę Sieradzan - młodszego asystenta, nr upoważnienia 14/2015 pracowników upoważnionych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 07.04.2015 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu, urządzenia wodociągowego z poborem próbek wody oraz realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 07-04-2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-04-07 protokół kontroli PPWIS.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-04-15 13:52:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku 

Kontrolę przeprowadziła p. Zofia Rudnik, sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku w dniu 27-02-2015 r.

Przedmiotem kontroli była - kontrola legalności przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi przestrzegania ich praw oraz warunków w jakich przebywają.

Sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku z dnia 13-03-2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-03-13 sprawozdanie z kontroli Sadu Rejonowego w Słupsku.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2015-03-13 09:19:37
Data dodania: 2015-09-08 09:20:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf