Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

 

Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2015 roku

 


 

Zarządzenie 27.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-12-31 zarządzenie nr 27.2015 plan kontroli na 2016.pdf
Opis: ZARZĄDZENIE NR 27/2015 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2016 rok
Utworzono: 2015-12-31 08:22:28
Data dodania: 2016-03-18 08:22:57
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2016 rok

 


 

Zarządzenie 26.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-12-30 Zarządzenie 26.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kart drogowych, znaczków pocztowych oraz paliwa w samochodach w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.
Utworzono: 2015-12-30 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 12:10:27
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kart drogowych, znaczków pocztowych oraz paliwa w samochodach w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 25.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-12-30 Zarządzenie 25.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-12-30 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 12:01:08
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Domu Pomocy Społecznej w Machowiniednia 30.12.2015 roku

 


 

Zarządzenie 24.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-11-20 Zarządzenie 24.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Utworzono: 2015-11-20 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 10:44:34
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 


 

Zarządzenie 23.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-11-19 Zarządzenie 23.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok.
Utworzono: 2015-11-19 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 11:50:21
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-11-19 Załącznik do Zarządzenie 23.2015.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenie 23.2015
Utworzono: 2015-11-19 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 11:53:09
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Zarządzenie 22.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-11-13 Zarządzenie 22.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach spożywczym i przemysłowym
Utworzono: 2015-11-13 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 11:55:55
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach spożywczym i przemysłowym

 


 

Zarządzenie 21.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-10-14 Zarządzenie 21.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie przekazania samochodu i wprowadzenia normy zużycia paliwa dla samochodu Citroen Berlingo GSL 29776
Utworzono: 2015-10-14 00:00:00
Data dodania: 2015-10-27 08:04:03
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie przekazania samochodu i wprowadzenia normy zużycia paliwa

 


 

Zarządzenie 20.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-16 Zarządzenie 20.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-09-16 00:00:00
Data dodania: 2016-02-12 10:55:42
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 19.2015 - do wglądu w sekretariacie

w sprawie powołania VIII Zespołów Terapeutyczno– Opiekuńczych oraz Rady Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, tzw. osoby wspomagające

 


 

Zarządzenie 18.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-02 Zarządzenie18.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia 9/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 01.04.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu tworzenia i podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-09-02 00:00:00
Data dodania: 2015-09-14 14:29:48
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zmiany zarządzenia 9/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Machowinie z dnia 01.04.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu tworzenia i podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 17.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-02 Zarządzenie 17.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok
Utworzono: 2015-09-02 00:00:00
Data dodania: 2015-11-04 06:55:59
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-09-02 Załącznik do Zarządzenia nr 17.2015.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenia nr 17.2015
Utworzono: 2015-09-02 00:00:00
Data dodania: 2015-11-04 06:57:35
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Zarządzenie 16.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-07-31 Zarządzenie16.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Utworzono: 2015-07-31 00:00:00
Data dodania: 2015-09-08 13:34:37
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 


 

Zarządzenie 15.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-07-14 Zarządzenie 15.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-07-14 00:00:00
Data dodania: 2015-08-31 11:20:03
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 14.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-06-11 Zarządzenie 14.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok
Utworzono: 2015-06-11 00:00:00
Data dodania: 2015-06-26 07:20:59
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-06-11 Załącznik do Zarządzenia nr 142015.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenia nr 142015
Utworzono: 2015-06-11 00:00:00
Data dodania: 2015-06-26 07:24:07
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Zarządzenie 13.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-05-05 Zarządzenie 10.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-05-05 00:00:00
Data dodania: 2016-04-14 12:06:05
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 12.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-05-04 Zarzadzenie 12.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok.
Utworzono: 2015-05-04 00:00:00
Data dodania: 2015-06-25 09:05:39
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-05-04 Załącznik Zarządzenia nr 12.2015.pdf
Opis: Załącznik Zarządzenia nr 12.2015
Utworzono: 2015-05-04 00:00:00
Data dodania: 2015-06-25 09:03:45
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Zarządzenie 11.2015 - do wglądu w sekretariacie

w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie powołania VIII Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych oraz Rady Zespołu opiekuńczo - terapeutycznego, tzw. osoby wspomagające

 


 

Zarządzenie 10.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-03-06 Zarządzenie 10.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok.
Utworzono: 2015-03-03 00:00:00
Data dodania: 2015-06-24 13:22:34
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2015 rok

 


 

Zarządzenie 9.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-02-16 Zarządzenie 9.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia
Utworzono: 2015-02-16 00:00:00
Data dodania: 2015-02-27 14:04:35
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie powołania Komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B" oraz komisyjnego jej zniszczenia

 


 

Zarządzenie 8.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-02-16 Zarządzenie 8.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2015 dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-02-16 00:00:00
Data dodania: 2015-02-25 08:17:29
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2015 dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 7.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-02-16 Zarządzenie 7.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie określenia Polityki zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-02-16 00:00:00
Data dodania: 2015-02-25 08:13:14
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie określenia Polityki zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 6.2015 - do wglądu w sekretariacie

w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie powołania VIII Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych oraz Rady Zespołu opiekuńczo - terapeutycznego, tzw. osoby wspomagające

 


 

Zarządzenie 5.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-02-03 Zarządzenie 5.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-02-03 00:00:00
Data dodania: 2015-02-19 11:19:43
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 4.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-15 Zarządzenie 4.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
Utworzono: 2015-01-15 00:00:00
Data dodania: 2015-02-19 11:25:22
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

 


 

Zarządzenie 3.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-12 Zarządzenie 3.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia stawki żywieniowej na okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Utworzono: 2015-01-12 00:00:00
Data dodania: 2015-01-21 07:37:58
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie wprowadzenia stawki żywieniowej na okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-12 załącznik nr 1 do zarządzenia 3.2015.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia stawki żywieniowej na okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Utworzono: 2015-01-12 00:00:00
Data dodania: 2015-01-21 07:38:31
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Zarządzenie 2.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-02 Zarządzenie 2.2015.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie zmian w wykazie osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych
Utworzono: 2015-01-02 00:00:00
Data dodania: 2015-01-21 07:34:20
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie zmian w wykazie osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych

 


 

Zarządzenie 1.2015.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-02 1.2015 Zarządzenie.pdf
Opis: Zarządzenie w sprawie ustalenia pogotowia kasowego oraz planu inwentaryzacji na 2015 rok
Utworzono: 2015-01-02 00:00:00
Data dodania: 2015-01-21 07:28:53
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego oraz planu inwentaryzacji  na 2015 rok

Załącznik nr 1.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2015-01-02 Załącznik nr 1.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenia w sprawie ustalenia pogotowia kasowego oraz planu inwentaryzacji na 2015 rok
Utworzono: 2015-01-02 00:00:00
Data dodania: 2015-01-21 07:31:17
Autor pliku: Ewa Młynarczyk
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: