Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

w 2013 roku

 


Plan Kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2013 rok.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2012-12-31 załącznik do zarządzenia nr35 plan kontroli na 2013.pdf
Opis:
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2013-01-18 12:54:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Przybyszewski Mariusz
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

Kontrola dotycząca znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku Pałac

Kontrolę przeprowadził Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 02-09-2013 r. do 30-09-2013 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-03/13) - do wglądu w sekretariacie

 

Kontrola dotycząca poprawności przestrzegania przepisów pożarowych w budynku mieszkalnym „EDEN”

Kontrolę przeprowadził Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 26-08-2013 r. do 27-08-2013 r.

Notatka słuzbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-02/13) - do wglądu w sekretariacie

 

Kontrola dotycząca badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 

Kontrolę przeprowadzili Dorota Lachowicz - starszy referent, Mariusz Przybyszewski - starszy administrator
 w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 23-08-2013 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-03/13) - do wglądu w sekretariacie

 

Kontrola dotycząca przestrzegania instrukcji kancelaryjnej  w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 

Kontrolę przeprowadziła Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 10-06-2013 r. do 20-06-2013 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-02/13) - do wglądu w sekretariacie

Wystąpienie pokontrolne (DPS.DO.0802-02/13) - do wglądu w sekretariacie

 

Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w dziale opiekunczo - terapeutycznym

Kontrolę przeprowadziła Dorota Lachowicz - starszy referent w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniach od 16-05-2013 r. do 23-05-2013 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DO.0802-01/13) - do wglądu w sekretariacie

 

Kontrola dotycząca poprawności rozmieszczenia i oznakowania środków trwałych i wyposażenia na oddziale mieszkalnym OAZA w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Kontrolę przeprowadził Mariusz Przybyszewski - starszy administrator w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 19-04-2013 r.

Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli wewnetrznej (DPS.DAG.0802-01/13) - do wglądu w sekretariacie