Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
Machowino 53, 76-270 Ustka
tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

 

 

Nazwa podmiotu: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Adres: Machowino 53; 76-270 Ustka

Województwo: Pomorskie

NIP: 839-18-92-224

REGON: 000293901

Godziny urzędowania administracji (biura): od poniedziałku do piątku:  7.00 - 15.00

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie czynny: całą dobę

Adres email: sekretariat@dpsmachowino.pl

 

 

W związku z wprowadzeniem od 2017 roku centralizacji podatku od towarów i usług Dom Pomocy Społecznej w Machowinie informuje, że od dnia 01.01.2017 r. Faktury VAT należy wystawić wg poniższego modelu:

 

Nabywca: Powiat Słupski, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP 839-25-87-150

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, 76-270 Ustka, Machowino 53.

 

 

Obsługa osób słabosłyszących

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczenia języka migowego.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016)

 

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w sekretariacie, bądź telefonicznie pod numerem 59 8461292 lub elektronicznie na adres sekretariat@dpsmachowino.pl